[รับด่วน!!] กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบรวม 20 อัตรา 21-25 กย 2558 สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รับด่วน!!] กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบรวม 20 อัตรา 21-25 กย 2558 สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(ด้านภาษาอังกฤษ)
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 512 คะแนน
– คะแนน TOFLE (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
– คะแนน TOFLE (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน
– คะแนน TOFLE (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
– คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
– คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร

4. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด

5. ตำแหน่งนายช่างโยธา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกล ตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,