[รับบรรจุ] กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงานรวม 6 อัตรา 24-30 พค 2560 สมัครงานกรมท่าอากาศยาน ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รับบรรจุ] กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงานรวม 6 อัตรา 24-30 พค 2560 สมัครงานกรมท่าอากาศยาน ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-25 at 8.41.52 PMล่าสุด! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งบุคลกร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , ,