[รับบรรจุ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 587 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 5 – 29 มิย 2560 สอบกรมสรรพากร ปี 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รับบรรจุ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 587 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 5 – 29 มิย 2560 สอบกรมสรรพากร ปี 60
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-07 at 5.43.32 PMล่าสุด! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 587 อัตรา โดยกรมสรรพากรจะรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 351 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 178 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างศิลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , , ,