ออกแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2-26 เม.ย. 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ออกแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/02/55
ด่้วนที่สุดเลยคะสำหรับข่าวนี้ ออกแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติการรับสมัครและแข่งขันบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปี 55 จำนวน 10,000 อัตรา วันที่ 2 – 26 เมษาน 2555 นี้เเล้วหละคะ ผู้ที่สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ jobparttimes.com เลยคะ
วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6


ออกแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2-26 เม.ย. 2555

ข่าวล่าสุด อัพเดทวันที่ 02/04/2555 >>>>>> [รับสมัคร]สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 รวม 10,000 อัตรา รับออนไลน์ 10 เมษา – 3 พค 55

การเปิดรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช ชั้นพลตํารวจ หรือประทวน ประจำปี 2555 วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 10,000 อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ ดังนี้ (อย่างไม่เป็นทางการ) วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
1. ประกาศรับสมัคร                                        23  มีนาคม  2555
2. รับสมัคร                                                   2 – 26 เมษายน  2555
3. สอบข้อเขียน                                            10  มิถุนายน  2555
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน                            25  มิถุนายน  2555
5. สอบพลศึกษา,ตรวจโรค,สัมภาษณ์           2 – 10  กรกฎาคม  2555
6. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย                     13  กันยายน  2555
7. เข้ารับการฝึก                                            25  กันยายน  2555 วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
———————————————————————————————————————————————————- วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครสอบของปี 2555 มีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
– ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยต้องผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และ/หรือ ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
– ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
หลักสูตรหรือวิชาที่ใช้ในการสอบตํารวจประทวน วุฒิ ม.6 ที่ผ่านมา
1. ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะแก่การทดสอบ และทดสอบความสามารถทางด้านตัวเลข ทางด้านภาษา และทางด้านเหตุผล วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
2. ภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ หรือทดสอบโดยรูปแบบอย่างอื่นที่เหมาะสม วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
3. กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
4. จริยธรรม
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1. วิ่ง 1,000 เมตร ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที ถือว่าผ่าน
2. ว่ายน้ำ 25 เมตร ทำเวลาไม่เกิน 30 นาที ถือว่าผ่าน วุฒิ ม.ปลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 10,000 อัตรา 2555 สอบตํารวจ2555 วุฒิม.6


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,