(รีบสมัครด่วน!!!) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครงานกว่า 54 อัตรา 14-15 กย 2559 สมัครสอบ กฟภ. 2559-2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-09 at 6.55.01 PM(รีบสมัครด่วน!!!) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครงานกว่า 54 อัตรา 14-15 กย 2559 สมัครสอบ กฟภ. 2559-2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1,2 และ 3 โดยผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ยื่นใบสมัคร…..

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1,2 และ 3 ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 35 อัตรา
3. ตำแหน่งลูกจ้างพัสดุ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานประจำศูนย์ลูกค้า (PEA Shop) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ยื่นใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,