ลับสุดยอด!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับสุดยอด!!  แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบนายทหารทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร ประกอบไปด้วยวิชาความรู้พื้นฐานกฏหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย การเพิ่มคำ การใช้คำ  การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้านเหตุผล ด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข เป็นต้นคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบนายทหารทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร ที่เราจะนำมาอัพเดทกันในวันนี้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

ลับสุดยอด!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint เป็นต้น ลองไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบนายทหารทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตรวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันคะ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556
1. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์ (Solfware) ระบบปฏิบัติการ
ก. office word 2007
ข. PHOTO SHOP
ค. LINUX
ง. Winamp

3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง
ก ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดในซีพียู
ข มีขนาดความจุของข้อมูลไม่เท่ากัน
ค จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
ง จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

4. อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด
ก ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี
ข ฟลอปปีดิสก์และดีวีดี
ค ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์
ง ฟลอปปีดิสก์และคอมแพคดิสก์

5. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทรค (Track)
ก ดีวีดี
ข ฮาร์ดดิสก์
ค ฟลอปปีดิสก์
ง คอมแพคดิสก์

6. โปรแกรมใดใช้ในการนำเสนอข้อมูล
ก Microsoft Word
ข Microsoft Excel
ค Microsoft Access
ง Microsoft PowerPoint

7. การผลิตแผ่นพับนั้นควรใช้โปรแกรมใดทำจึงจะมีคุณภาพมากที่สุด
ก Adobe PageMage
ข PowerPoint
ค Excle
ง Acces

8. โปรแกรมใดไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ก Paint
ข Photoshop
ค Microsoft Picture Viewer
ง Winamp

9. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่นำมาทำเวบเพจได้ดีที่สุด
ก Dreamwever
ข Hotdog
ค HTML
ง Notepad

10. ส่วนประกอบใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลมากที่สุด
ก แรม
ข รอม
ค CPU
ง CASE

11. อุปกรณ์เก็บข้อมูลในข้อใดอ่านด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี(CD-ROM Drive)
ก ดีวีดี
ข ฮาร์ดดิสก์
ค ฟลอปปีดิสก์
ง คอมแพคดิสก์

12. Microsoft Windows XP รุ่นใดที่มีระบบพื้นฐานเหมือนกัน
ก Professional และ 64 Bit Edition
ข Home Edition และ Professional
ค Home Edition และ 64 Bit Edition
ง ไม่มีข้อถูก

13. Windows XP รุ่นใดรักษาความปลอดภัยได้ดี
ก Professional
ข Home Edition
ค 64 Bit Edition
ง ถูกทุกข้อ

เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นคะ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับการสอบนายทหารทั้ง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2556
อ่านแนวข้อสอบต่อคลิก!!

จำหน่ายแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบนายทหารทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร สำหรับการสอบในปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ (เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2555-2556 (พร้อมเฉลย)

– แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)

– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)

– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

– แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)

ทุกข้อมีเฉลย

หรือโทร 087-034-1066

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights