ลือ!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี/โท รวม 410 อัตรา สมัครสอบตำรวจ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลือ!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี/โท รวม 410 อัตรา สมัครสอบตำรวจ 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

ล่าสุด!! มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท สายงานต่าง ๆ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 410 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.โท ทางกฎหมาย หรือ เนติฯ) รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) รอง สว.ทำหน้าที่การเงิน จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี) และ รอง สว.ทำหน้าที่บริการทางการศึกษา จำนวน 10 อัตรา ทั้งนี้ข่าวทั้งหมดยังเป็นข่าวที่ไม่เป็นทางการคะ….

ข่าวดีอีกเเล้วงานราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแผนการที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท สายงานต่าง ๆ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 410 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
1. รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.โท ทางกฎหมาย หรือ เนติฯ)
2. รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
3. รอง สว.ทำหน้าที่การเงิน จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี)
4. รอง สว.ทำหน้าที่บริการทางการศึกษา จำนวน 10 อัตรา

สพฐ.ตร. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือก ดังนี้
1 . นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

ออกประกาศรับสมัคร วันที่ 19 ก.ย.2557
รับสมัครทางอินเตอร์เนท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 10 พ.ย.2557
สอบข้อเขียน วันที่ 23 พ.ย.2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 2 ธ.ค.2557
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผู้ผ่านการสอบ) วันที่ 23 ม.ค.2558
ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ระดับ รองสารวัตร) วันที่ 1 ก.พ.2558

******หากมีข่าวการรับสมัครสอบตำรวจเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://jobparttimes.com จะดำเนินการอัพเดทให้เร็วที่สุดคะ*******

ที่มา : http://www.policebd51online.com/police_2014_410.html

Tags: , , , , , ,