ล่าสุด!! กรมการทหารช่าง รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 100 อัตรา 18 – 26 เมษา 2556 กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! กรมการทหารช่าง รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 100 อัตรา 18 – 26 เมษา 2556 กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/04/2556 ล่าสุด!! กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังสี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 03-233-7014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.engrdept.com ในวันที่ 27 เมษายน 2556…. ล่าสุด!! กรมการทหารช่าง รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 100 อัตรา 18 – 26 เมษา 2556 กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556

ล่าสุด!! กรมการทหารช่าง รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 100 อัตรา 18 - 26 เมษา 2556 กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556

กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556

ล่าสุด!! กรมการทหารช่าง รับสมัครนายทหารชั้นประทวน 100 อัตรา 18 – 26 เมษา 2556 กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556

แนวข้อสอบกองทัพไทยทั้งประทวนและสัญญาบัตร
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
กรมการช่างมีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) สาขาวิชา ช่างกล,ช่างกลโรงงาน,สาขาเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา
สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม,ช่างอุตสาหกรรม,ช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา
สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล้กทรอนิกส์,ช่างไฟฟ้าและอิเล้กทรอนิกส์ จำนวน 25 อัตรา
สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) สาขาวิชา ช่างยนต์,เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกล,งานยานยนต์ จำนวน 20 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556

การรับสมัคร กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังสี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 03-233-7014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.engrdept.com ในวันที่ 27 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กรมการทหารช่าง สมัครสอบ 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทยทั้งประทวนและสัญญาบัตร