[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งช่าง ระดับ 3 ในสังกัดกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555 และตำแหน่งวิทยากร ระดับ 4 ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค.55 หากท่านใดมีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ [ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555


[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับช่าง ระดับ 3 (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ รับช่าง ระดับ 3 (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่งช่าง ระดับ 3 ในสังกัดกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
– วุฒิ ปวส. สาขาวิชาสำรวจ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

หลักฐานในการสมัคร [ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
– วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือสด.43)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18-29 มิถุนายน 2555 ในวันราชการ เว็บไซต์ www.exat.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับวิทยากร ระดับ 4 (28 มิ.ย.-11 ก.ค.55)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ รับวิทยากร ระดับ 4 (28 มิ.ย.-11 ก.ค.55)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งดังนี้
วิทยากร ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 28 มิถุนายน 2555 – 11 กรกฎาคม 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2579-0045 และ 0-2940-1153

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sheetram คะ
[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

Tags: , , ,