ล่าสุด!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานรวม 44 ตำแหน่ง พฤษภาคม 2558 สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานรวม 44 ตำแหน่ง พฤษภาคม 2558 สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2558

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2558

ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศมาช้านาน

ปัจจุบัน ธนาคารกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในหลากหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักด้านบริการ ธนาคารยินดีอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกท่านเป็นหนึ่งในทีมของธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจปริวรรต
เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) / วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (Account Executive) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค์กร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการธุรกรรมทางการเงิน
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย
โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center)
โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรและร้านค้าสมาชิก
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อ (AVP Credit Manager) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager)
รองผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) สาขาคุนหมิง
ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
งานทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
งานออกแบบและบริหารผลตอบแทน
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD (สามารถเดินทางไปต่างจัดหวัดได้)
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1,2 (กทม.)
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Team Member / Team Head)
งาน Branch Effectiveness (ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา)
ทีมธนบดีธนกิจ(กลยุทธ์ลูกค้า KTB Precious)
ทีมธนบดีธนกิจ(ที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่)
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสอนุมัติทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อ (Credit Controller)
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินเชื่อ (Data Specialist)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์ (Relationship Manager)
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตนครราชสีมา) CSC
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตปราจีนบุรี) CSC
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตพัทยา) SS
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน
งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่
Programmer (C++ / C#)
งานนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางโทรศัพท์ (Outbound) (เฉพาะผู้พิการ)
ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,