ล่าสุด!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติการ 20 อัตรา สมัครงาน สปก 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติการ 20 อัตรา สมัครงาน สปก 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมัครงาน สปก 2557

สมัครงาน สปก 2557

ล่าสุด!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวัเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.alro.go.th คะ

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
– วุฒิ ปวท. เงินเดือน 9,540-10,500 บาท
– วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200-11,220 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดงานก่อสร้างหรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
3. เป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน กพ ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวัเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.alro.go.th คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,