[ล่าสุด!!] สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ล่าสุด!!] สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเื่อวันที่ 14/07/2555 วันนนี้มีข่าวการประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555 สำหรับท่านใดที่ได้ทำการสมัครสอบไปแล้ว สามารถอ่านดูรายละเอียดของรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ของการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 ได้ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

[ล่าสุด!!] สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555
วันอาทิตย์ 29 ก.ค.55 สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ไม่ต้องตรวจดูรายชื่อ ให้เข้าไป “ค้นหาสถานที่สอบ” ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบ” ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้ สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555
3. ผู้ที่ยังไม่ได้เลขประจำตัวสอบ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในหัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัคร และเลขประจำตัวสอบ” เพื่อรับเลขประจำตัวสอบก่อน แล้วจึงค้นหาสถานที่สอบ
4.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า
ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อตรวจสอบ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู “ค้นหาสถานที่สอบ” ในการตรวจสอบรายชื่อแทน สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555

ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชนข้างหลังรูปมาในวันสอบ และมอบรูปถ่ายให้หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาดูผลการสมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อดูผล จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู “ค้นหาสถานที่สอบ” ในการดูผลสอบแทน สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555

รหัสศูนย์สอบ ศูนย์สอบ
01 กรุงเทพฯ และปริมณฑล คลิกที่นี่
02 ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่
03 พระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่
04 ราชบุรี คลิกที่นี่
05 เชียงใหม่ คลิกที่นี่
06 พิษณุโลก คลิกที่นี่
07 นครสวรรค์ คลิกที่นี่
08 อุดรธานี คลิกที่นี่
09 อุบลราชธานี คลิกที่นี่
10 นครราชสีมา คลิกที่นี่
11 สุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่
12 สงขลา คลิกที่นี่

* วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ผู้ที่ไม่ทราบเลขประจำตัวสอบ สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1116 และ 0 2547 1330 ระหว่างเวลา 07.00 – 14.30 น. สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก – sheetram.com  คะ

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2555 สมัครสอบ กพ 55 สมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 2555

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights