ล่าสุด!! หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครพลอาสาชายและหญิง บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครพลอาสาชายและหญิง บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัคร

หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัคร

ล่าสุด!! กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก โดยผู้สนใจสมัครพลอาสาสมัคร (ชาย) สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘ – ๑๔ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้สนใจสมัครพลอาสาสมัคร (หญิง) สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ด้วย กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

๑. พลอาสาสมัคร (ชาย)
๑.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๘ – ๑๕ ก.ย.๕๘
๑.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘ – ๑๔ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

๒. พลอาสาสมัคร (หญิง)
๒.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘
๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๕๖-๙๔๕๒ ๐-๒๓๕๖-๐๘๙๓ และ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

อ่านคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , ,