วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 10 สาขาวิชา 49 อัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 10 สาขาวิชา 49 อัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/08/2555 ข่าวดีคะ สำหรับวันนี้มีข่าวจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชาและนักวิจัย รวม 49 อัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้างนะนั้น สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555 เพิ่มเติมได้ในประกาศนี้เลยคะ ท่านจะได้รับข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555 ทั้งหมดเลยหละคะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 10 สาขาวิชา 49 อัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชาและนักวิจัย รวม 49 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
“วทส.” รับอาจารย์ 49 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก หลายสาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชาและนักวิจัย รวม 49 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
ดร.บุญชอบ พุ่มไพจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 46 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
(2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
(3) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
(4) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์ จำนวน 3 อัตรา
(5) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 อัตรา
(6) อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา
(7) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน 5 อัตรา
(8) สาขาวิชาอาจารย์ประจำรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
(9) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน   3  อัตรา
(10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล จำนวน 5 อัตรา (11) นักวิจัย จำนวน 3 อัตรา
มีความสามารถหรือมีประสบการณ์พิเศษทางด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งหมด คือ Multimedia, Graphic, 3D Games, Mobile Application, Computer Machinery (ควบคุม) Database, Programming, Network)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร
(2) มีใจรักงานทางด้านการสอนหนังสือ
(3) สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officer และ Power point ได้เป็นอย่างดี
(4) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีหรือพอใช้ขึ้นไป
(5.) สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทุกปีการศึกษา หากมีประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์ทำงานตรงสาขา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

ติดต่อ
สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2878 5060
หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์  หรือ Email: human@siamtechu.net และ kanya_1246kp@hotmail.co.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
(1) ไม่จำกัดวุฒิ
(2) อายุ 30 ปีขึ้นไป
(3) มีความเชี่ยวชาญด้านการขับรถยนต์
(4) รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(5) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

ติดต่อ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   อาคาร 7 ชั้น 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร.0 2878 5060 หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือ Email: human@siamtechu.net และ kanya_1246kp@hotmail.co.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00  น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครอาจารย์ 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights