สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบรวม 20 อัตรา 4 – 31 มค 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบรวม 20 อัตรา 4 – 31 มค 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/12/2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เปิดรับสมัครสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส. ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2556 สนใจอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ สมัครสอบ 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ สมัครงาน 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบรวม 20 อัตรา 4 – 31 มค 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556

ข่าวการรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ปิดรับสมัครสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
เริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2556

การรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครสอบ 2556 สกอ สมัครงาน 2556 สกอ. เปิดสอบ 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights