สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง บัดนี้-5 มิ.ย. 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง บัดนี้-5 มิ.ย. 2555___ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/05/2555____ เอาหละคะ การรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นประกาศจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน รวม 11 ตำแหน่ง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิจัย, เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ และอีกมากมาย ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิ.ย. 2555 คะ ท่านที่สนใจรายละเอียด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 2555


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง บัดนี้-5 มิ.ย. 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน รวม 11 ตำแหน่ง (บัดนี้-5 มิ.ย.55)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 11 ตำแหน่ง  ดังนี้
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สื่อสารเพื่อการพัฒนา) จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน ๑ อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน ๒ อัตรา (สานักการเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน ๒ อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน ๑ อัตรา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมคำชี้แจงในการรับสมัคร
และดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.codi.or.th
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>>> สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง บัดนี้-5 มิ.ย. 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>> คลิก!!

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน >>>>> คลิก!!!

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights