สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา 28-1 กุ.พ. 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็กฯ รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา 28-1 กุ.พ. 2556 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/01/2556 เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี รวม 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หากท่านสนใจรายละเอียดแล้วหละก็ สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่เลยคะ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556

สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็กฯ รับสมัคร 2556


สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา 28-1 กุ.พ. 2556

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี รวม 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักพัฒนาสังคม
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักจัดการงานทั่วไป
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักประชาสัมพันธ์
– นักวิชาการพัสดุ
– เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– นักพัฒนาสังคม 9 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
– นักพัฒนาสังคม 14,020 บาท
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15,190 บาท
– นักจัดการงานทั่วไป 14,020 บาท
– นักวิชาการเงินและบัญชี 14,020 บาท
– นักประชาสัมพันธ์ 14,020 บาท
– นักวิชาการพัสดุ 14,020 บาท
– เจ้าพนักงานธุรการ 11,160  บาท
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา 28-1 กุ.พ. 2556

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 2556

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights