สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ (สผ.) รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 15 ตค-5 พย 2555 สผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 15 ตค-5 พย 2555 สผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/11/2555 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ (สผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยจะเริิ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ตค -5 พย 2555 สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ (สผ.) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 15 ตค-5 พย 2555 สผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ สมัครงาน 2556

สผ สมัครงาน 2556

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 15 ตค-5 พย 2555 สผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานสผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
เปิดรับบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการพัสดุ
รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ตค -5 พย 2555
สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานสผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานสผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

การรับสมัครสอบ
สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานสผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.onep.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2555

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดคลิก

สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับสมัครงานสผ. สมัครงาน 2556 สผ รับสมัคร 2556

Tags: , , , , , ,