สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561 ครู 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สพร. เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/07/2558 มีข่าว ครู 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561 อาทิเช่นรายวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) พลศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา สุขศึกษา ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ เกษตรกรรม นาฏศิลป์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี บรรณารักษ์ การเงิน/บัญชี/ธุรกิจศึกษา และ โสตฯ/เทคโนโลยีฯ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561 ครู 2559

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561 ในรายวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) พลศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ การศึกษาพิเศษ เกษตรกรรม นาฏศิลป์ ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยาแนะแนว ฟิสิกส์ เคมี บรรณารักษ์ การเงิน/บัญชี/ธุรกิจศึกษา และ โสตฯ/เทคโนโลยีฯ

จำแนกรายวิชา
1) ประถมศึกษา
2) ภาษาไทย
3) คณิตศาสตร์
4) ภาษาต่างประเทศ
5) สังคมศึกษา
6) ปฐมวัย
7) วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
8 ) พลศึกษา
9) คอมพิวเตอร์
10) ศิลปศึกษา
11) คหกรรมศาสตร์
12) สุขศึกษา
13) ดนตรี/ดุริยางคศิลป์
14) การศึกษาพิเศษ
15) เกษตรกรรม
16) นาฏศิลป์
17) ชีววิทยา
18) อุตสาหกรรมศิลป์
19) การงานพื้นฐานอาชีพ
20) จิตวิทยาแนะแนว
21) ฟิสิกส์
22) เคมี
23) บรรณารักษ์
24) การเงิน/บัญชี/ธุรกิจศึกษา
25) โสตฯ/เทคโนโลยีฯ

***หมายเหตุ  แผนความต้องการครู 5 ปี เท่ากับจำนวนครูเกษียณอายุราชการ  (โดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการจัดสรรอัตราคืนร้อยละ 100)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เผยแผนความต้องการครู 5 ปี ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2557-2561 ครู 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,