สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร 22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคลากรสภากาชาดไทย โดยเป็นข่าวการขยายเวลาการเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นนทบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี มหาสารคาม สกลนคร อำนาจเจริญ ตาก เพชรบูรณ์ ลำพูน กระบี่ พัทลุง เชียงราย ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี พิษณุโลก รวม 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ สภากาชาดไทย สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค - 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดตาก 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดกระบี่ 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
– ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร อย่างน้อย 6 เดือน
– สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.redcross.or.th หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว สอบถามรายละเอียดก่อนส่งใบสมัคร โทร 0-2256-4054 0-2256-4058 หากเอกสารที่แนบมาไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกพิจารณา สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3, 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัคร  22 อัตรา 31 มค – 21 กพ 2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>สภากาชาดไทย ขยายเวลารับสมัครบุคลากรสภากาชาดไทย 22 อัตรา 31 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights