สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ของสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งงเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และ นักเทคนิคการแพทย์ รวมจำนวน 5 อัตรา หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ รวม 5 อัตรา
ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555) วุฒิ ปวช. ปวส.

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555) วุฒิ ปวส.

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (รับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) วุฒิ ปริญญาตรี

4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 (รับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) วุฒิ ม.6

5. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 (รับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาชีววิทยา

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา สภากาชาดไทย สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา

Tags: , , , , , ,