สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 28 อัตรา 9 – 25 มีนาคม 2561 สมัครงานสภากาชาดไทย ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 28 อัตรา 9 – 25 มีนาคม 2561 สมัครงานสภากาชาดไทย ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จํานวน 28 อัตรา โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จํานวน 28 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 และฝ่ายตรวจสอบ 4 สํานักงาน ตรวจสอบ จํานวน 2 อัตรา
2. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 1 อัตรา
3. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 1 อัตรา
4. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 2 อัตรา
5. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
6. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 1 อัตรา
7. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 5 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 4 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 5 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
16. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1–4 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จำนวน 3 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1–4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 1-4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
20 . พนักงานเลี้ยงเด็ก ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,