สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา สมัคร กองทัพอากาศ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา สมัคร กองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/12/2555 หลังจากที่กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา วันนี้เรามาอัพเดทขั้นตอนการสมัครสอบ กันคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการสมัครสอบ โดยการสมัครให้เข้าไปทาง http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมเครืองหมายขีด (-) สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556

สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556

สมัครกองทัพอากาศ 2556

สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา สมัคร กองทัพอากาศ 2556

ขั้นตอนการสมัครสอบกองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา

– ผู้สมัครสอบต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
– การสมัครให้เข้าไปทาง http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อเข้าสมัคร
– เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมเครืองหมายขีด (-)
– นำเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้ในเครื่องแสกนเนอร์(โดยเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุดนักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ให้ระบุชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดรูป 120×150 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kbyte ) แสกนเข้าระบบไว้ในที่กำหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดให้ศึกษาหน้าเว้บไซต์ของการสมัครสอบ (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
– ตรวจสอบข้อความที่ที่กรอกในใบแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
– สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัครและได้ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินผ่านระบบอินเตอรืเน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัยชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัคร
สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556

ท่านสมารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

แนวข้อสอบ ทหารอากาศเตรียมสอบ 255…

สมัครกองทัพอากาศ 2556 >> ขั้นตอนการสมัครสอบ กองทัพอากาศ  2556  สมัคร กองทัพอากาศ 2556

Tags: , , ,