กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19 ต.ค.-11 พ.ย. 2559 สอบราชการ 60 สมัครข้าราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19 ต.ค.-11 พ.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/10/2559 อีกข่าว สมัครข้าราชการ 2560 ที่นำมาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) และ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. – 11 พ.ย. 2559 สนใจอ่านรายละเอียด สอบราชการ 60 เพิ่มเติมที่นี่ได้เลยคะ รีบเลย

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19 ต.ค.-11 พ.ย. 2559 สอบราชการ 60 สมัครข้าราชการ 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) และ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

  – นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)             จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)                    จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)                 จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)                 จำนวน 15,000-16,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และ เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19 ต.ค. – 11 พ.ย. 2559 สอบราชการ 59 สมัครข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,