ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงานธนาคารกรุงไทย 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้าง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/12/2558 แจ้งข่าว สมัครงานธนาคารกรุงไทย 59 ให้ทราบกันนะคะ เนื่องจาก ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร) จำนวนหลายอัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดตามอ่านรายละเอียดสมัครงานธนาคารกรุงไทย 58 ได้ด้านล่างนี้เลยคะ หรือหากมีข่าว สมัครงานธนาคารกรุงไทย 59 เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์จะรีบแจ้งให้ทราบทันทีคะ

 

กรุงไทย (1)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงานธนาคารกรุงไทย 59

ธนาคารกรุงไทย
เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวนหลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร) จำนวนหลายอัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติที่พึงมี

– ไม่จำกัดอายุ
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
– มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
– สามารถใช้ Microsoft Office ได้
– หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
– ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
– เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
– พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

หมายเหตุ : สัญญาจ้างรายปี (ทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี)โดยเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบรรจุเป็นพนักงานประจำได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัคร
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– เอกสารการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน
– สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครและประสบการณ์ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่ “งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์” ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดเขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ส่งเอกสารโดยตรงที่ งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว ส่งไปที่ งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว บมจ. ธนาคารกรุงไทย 230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ : โปรดระบุตำแหน่งงานที่รับสมัครให้ชัดเจน “ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์”

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,