เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 15 อัตรา 12 มี.ค.-2 เม.ย. 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 15 อัตรา 12 มี.ค.-2 เม.ย. 2556 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/02/2556 ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ด้วยข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้คะ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวม 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2556 หากท่านสนใจ อยากศึกษารายละเอียด เทศบาล สมัครงาน 2556 เพิ่มเติม เราสรรหาข้อมูล สมัครงานพนักงานเทศบาล 56 ดีๆ มาฝากท่านแล้ว ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดสอบ 2556

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดสอบ 2556


เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 15 อัตรา 12 มี.ค.-2 เม.ย. 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวม 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวม 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 15 อัตรา 12 มี.ค.-2 เม.ย. 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556 เทศบาล สมัครงาน 2556 สมัครงานพนักงานเทศบาล 56

Tags: , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights