กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 15-19 ก.พ. 2559 สมัครงานราชการ 2559 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 15-19 ก.พ. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/02/2559 แจ้งอีกข่าว สอบพนักงานราชการ 2559 คะ เนื่องจาก กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 สนใจติดตามรายละเอียด สมัครงานราชการ 2559 ได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้ท่านพลาดข่าว สมัครงานราชการ 2559 ดีๆ ไปนะคะ เพราะฉะนั้น รีบเข้ามาอัพเดตสาระดีๆ กันเลยคะ

 

download222

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 15-19 ก.พ. 2559 สมัครงานราชการ 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้ สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
– สนับสนุนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเทจจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและกรณีฉุกเฉิน
– ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
– วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 15-19 ก.พ. 2559 สมัครงานราชการ 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,