ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา 20-28 ก.ค. 2558 สมัครงานราชภัฏ 2558 มหาวิทยาลัย สมัครงาน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา 20-28 ก.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/07/2558 ส่งต่อข่าว สมัครงานราชภัฏ 2558 คะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) สาขาวิชาทดสอบและวิจัยศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 22 อัตรา 20 – 28 กรกฎาคม 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด มหาวิทยาลัย สมัครงาน 58 ได้แล้วที่นี่


ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา 20-28 ก.ค. 2558 สมัครงานราชภัฏ 2558 มหาวิทยาลัย สมัครงาน 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)  สาขาวิชาทดสอบและวิจัยศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
– สาขาวิชาทดสอบและวิจัยศึกษา
– คณะครุศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– สาขาวิชาทดสอบและวิจัยศึกษา   จำนวน 9  อัตรา
– คณะครุศาสตร์   จำนวน 4  อัตรา
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 2  อัตรา
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน 1  อัตรา
– คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  5 อัตรา
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน  1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา 20-28 ก.ค. 2558 สมัครงานราชภัฏ 2558 มหาวิทยาลัย สมัครงาน 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,