เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 17 อัตรา 2-10 มิ.ย. 2558 สมัครงานเทศบาล 2558 เทศบาล เปิดรับสมัคร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 17 อัตรา 2-10 มิ.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/06/2558 ข่าว สมัครงานเทศบาล 2558 มาแล้ว เนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง อาทิเช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ รวม 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2558 สนใจข่าว เทศบาล เปิดรับสมัคร 2558 เข้ามาเลย


เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 17 อัตรา 2-10 มิ.ย. 2558 สมัครงานเทศบาล 2558 เทศบาล เปิดรับสมัคร 2558

เทศบาลนครขอนแก่น
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2558

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกาคลัง คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) และ พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) รวม 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
– ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
– ผู้ช่วยนักผังเมือง
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
– ผู้ช่วยนายช่างโยธา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกาคลัง
– คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)
– พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1  อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกาคลัง  จำนวน 1  อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1  อัตรา
– พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จำนวน 6  อัตรา

วิธีการรับสมัคร

สามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฝ่ายอำนวยการ สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 17 อัตรา 2-10 มิ.ย. 2558 สมัครงานเทศบาล 2558 เทศบาล เปิดรับสมัคร 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights