โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง บัดนี้-2 พ.ย. 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง บัดนี้-2 พ.ย. 2555 โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/10/2555 ต้อนรับข่าวดีวันนี้ด้วยประกาศจาก โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2555 หากท่านเป็นคนที่สนใจในรายละเอียดของ สมัครงานโรงพยาบาล 2555 หรือต้องการข้อมูล โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556 เพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ทั้งหมดจากประกาศนี้ได้เลยคะ เราจัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกให้ท่านเรียบร้อยแล้วหละคะ มาดูกันเลย
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556

สมัครงานโรงพยาบาล 2555

สมัครงานโรงพยาบาล 2555


โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง บัดนี้-2 พ.ย. 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556

โรงพยาบาลคลองหลวง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2555
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2555 โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ 13,960 – 16,235 บาท * ตามประสบการณ์การทำงาน
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน + ค่าตอบแทนอื่นๆ 13,960 – 15,735 บาท * ตามประสบการณ์การทำงาน
– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน + ค่าตอบแทนอื่นๆ 9,500 – 11,255 บาท * ตามหลักสูตรและประสบการณ์
การทำงาน
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
4. พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา
– ชายอายุระหว่าง 18-35 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
5. พนักงานเปล 3 อัตรา
– ชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
6. พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) 2 อัตรา
– หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองหลวง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-9046446 ต่อ 114
โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ,เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)

โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

โรงพยาบาลคลองหลวง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาล รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , ,