บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค. 2558 สมัครงานไปรษณีย์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/08/2558 มีข่าว สมัครงานไปรษณีย์ 2558 มาฝากคะ เนื่องจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน อาทิเช่น ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน หัวหน้าส่วนตลาด หัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง นับตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงานไปรษณีย์ 2558 ได้เลยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค. 2558 สมัครงานไปรษณีย์ 2558

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2558

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน อาทิเช่น ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน หัวหน้าส่วนตลาด หัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ  พนักงานปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการเวชภัณฑ์ หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง นับตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. หัวหน้างานตลาด
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาการตลาด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

2. หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

3. หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่น

4. หัวหน้างานปฏิบัติการเวชภัณฑ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

5. หัวหน้างานปฏิบัติการสินค้าทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6. พนักงานปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการเวชภัณฑ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

7. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือ ทางด้านบริหารธุรกิจ

8. ผู้ช่วยจัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

9. หัวหน้าส่วนตลาด
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาการตลาด

10. หัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

11. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี สาขาอื่น

12. หัวหน้าส่วนการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่น

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-8313704

วันเวลาที่การรับสมัคร
นับตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>> ไฟล์ประกาศรับสมัคร
>>>>> ใบสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
>>>>> ใบสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
>>>>> ใบสมัคร ตำแหน่งพนักงาน

Tags: , , , , , , , , , , , ,