การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอก 307 อัตรา 18-27 ก.ค. 2555 สมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 กฟภ สมัครงาน 2555

[ล่าสุด]การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 307 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวนรวม 427 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ - 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ รับสมัครงาน 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555

[ล่าสุด]การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 307 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555

เปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 427 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 427 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 91 อัตรา
2. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (แบ่งเป็น 13 พื้นที่) จำนวน 336 อัตรา

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
ปริญญาโท , ปริญญาตรี , ปวส.

วันและเวลาการสอบข้อเขียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
สอบในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555

การทดสอบข้อเขียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
วิชาที่สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยต้องมีคะแนน T-score ของแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่
– ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีทั้งหมด 36 หน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สำนักงานใหญ่ หน้า 1 – 4
1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 หน้า 5 – 6
1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 หน้า 7 – 9
1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 หน้า 10 – 11
1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 หน้า 12 – 13
1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 หน้า 14 – 15
1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 หน้า 16 – 17
1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 หน้า 18 – 20
1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 หน้า 21 – 23
1.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 หน้า 24 – 26
1.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 หน้า 27 – 29
1.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 หน้า 30 – 32
1.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นจะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย,เทพา)สตูล, พัทลุง) หน้า 33 – 34
1.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่พิเศษ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

เฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอเทพา) หน้า 35 – 36

2. ผู้สมัครงานในตำแหน่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
2.1 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นตำแหน่งนิติกร
อายุต้องไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครงานในตำแหน่งนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ ประกาศไว้ในหน้า 24.

การรับสมัคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา 27 กพ – 4 มีค 2555 กฟภ รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน กฟภ 2555
สมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 427 อัตรา 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2555 >>>>> คลิก!!

ด่วน !! มีแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ สำหรับการสอบปี 2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบความถนัดเฉพาะตำแหน่ง มีทุกตำแหน่งที่เปิดสอบอาทิ

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร์

นักบัญชี นักการเงิน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กกทรอนิกส์ และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 316-281598-3 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เจนจิรา

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

หรือโทร 086-6828064

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

สรุป – เก็งแนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า –เฉลย

1.เครื่องจักรกลไฟฟ้าเก็บพลังงานไว้ในส่วนใดมากที่สุด
ก.โรเตอร์
ข.สเตเตอร์
ค.ช่วงว่างอากาศ
ง.ไม่มีข้อถูก

2.พลังงานใดต่อไปนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ก.พลังงานลม
ข.พลังงานความร้อน
ค.พลังงานเคมี
ง.ไม่มีข้อถูก

3.พลังงานในข้อใดที่เป็นพลังงานปฐมภูมิ
ก.พลังงานน้ำ
ข.พลังงานแสงอาทิตย์
ค.พลังงานเคมี
ง.ถูกทุกข้อ

4.ข้อใดต่อไปนี้เป็นพลังงานหมุนเวียน
ก.พลังงานจากถ่านหิน
ข.พลังงานจากนิวเคลียร์
ค.พลังงานจากแสงอาทิตย์
ง.พลังงานจากน้ำมัน

5.กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด
ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์

6.ข้อใดกล่าวถึงอินดักชั่นมอเตอร์ได้ถูกต้อง
ก.โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก
ข.โรเตอร์เป็นแบบวาวด์
ค.พลังงานเอ้าพุทเกิดจากการเหนี่ยนำ
ง.ไม่มีข้อถูก

7.ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า
ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า
ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า
ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า

8.ข้อใดมีผลทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็กในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง
ก.น้ำหนักของแกนเหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
ง.ถูกทุกข้อ

9.ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็ก
ก.พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
ข.จำนวนรอบของขดลวด
ค.ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก
ง.ไม่มีข้อถูก

10.ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก
ก.ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.จำนวนซี่ของคอมมิวเตเตอร์
ง.ความถี่เส้นแรงแม่เหล็ก

11.คุณสมบัติแม่เหล็กจะเกิดกับวัสดุใด
ก.นิเกิล
ข.เหล็ก
ค.โคบอล
ง.ถูกทุกข้อ

12.ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ข.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.ชนิดวัสดุของตัวนำ

13.ขั้วแม่เหล็กของขดลวดหาได้จากข้อใด
ก.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ข.ขนาดแรงดันไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.จำนวนรอบ

14.ขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.กฎมือซ้าย
ข.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ค.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ทิศทางเส้นแรง

15.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น
ก.ลดจำนวนรอบ
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ไม่มีข้อถูก

16.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กลดลง
ก.เพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.ลดจำนวนรอบ
ง.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า

17.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm

18.หากต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ ควรเลือกใช้มอเตอร์ชนิดใด
ก. Series dc motor
ข.Synchonous motor
ค.Induction motor
ง.Shunt dc motor

19.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.กระแสสร้างสนาม
ค.กระแสอาร์เมเจอร์
ง.จำนวนแท่งตัวนำ

20.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.จำนวนแท่งตัวนำ
ค.กระแสสร้างสนาม
ง.กระแสอาร์เมเจอร์

Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

ข้อ 7) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

ข้อ17) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ

ข้อ 18) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด

ข้อ 18) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา

19 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

Tags: , , , , , , , , ,