กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา 18-29 มิ.ย. 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา 18-29 มิ.ย. 2555___ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/06/2555___ จากประกาศของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยเปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย/หญิง) รวม 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจข่าว กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สามารถอ่านรายละเอียด สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555 เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยคะ เราสรรหาข่าวการรับสมัครงานดีๆ มาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ทุกวันอยู่แล้ว มาเลยคะ
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ 2555


กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา 18-29 มิ.ย. 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555

กรมราชทัณฑ์
เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย/หญิง) รวม 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2555
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
จึงประกาศรับสมัครฯโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 17 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
15,300 – 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม
– เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
2. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
15,300 – 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา 18-29 มิ.ย. 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการ 2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร2555 สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ 2555

Tags: , , , , , , , ,