บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับ 8 อัตรา 15 – 30 พย 2555 สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับ 8 อัตรา 15 – 30 พย 2555 สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/11/2555 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปในคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ รวมจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เว็บไซต www.cattelecom.com สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับ 8 อัตรา 15 – 30 พย 2555 สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556

สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556

สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับ 8 อัตรา 15 – 30 พย 2555 สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร จำนวนที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุกิจ (ส่วนระบบใบแจ้งค่าใช้บริการ) จำนวน 3 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุกิจ (ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการโทรคมนาคม) จำนวน 2 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุกิจ (ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า) จำนวน 2 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุกิจ (ส่วนคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

จำนวนที่รับสมัครสมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา
การรับสมัคร รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com
ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556
สมัครสอบกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) >>>> สมัครสอบคลิก !!

อ่านรายละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สมัครสอบ กสท 2556 สมัครงาน กสท 2556 สมัครงาน cat 2556

Tags: , , , , , , ,