ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-19 ก.พ. 2559 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-19 ก.พ. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/02/2559 อีกข่าว สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559 ที่มีมาแจ้งให้ทราบวันนี้ เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์และนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559 เพิ่มเติมได้ที่นี่คะ ยังมีอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครงานในปี 2559 นี้นะคะ

 

63046

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-19 ก.พ. 2559 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์และนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ
– จัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสำหรับวิศวกร เคมีอื่นๆ และวิชาที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559    
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
2. นักวิชาการศึกษา   จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
– สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
– ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
– ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
– ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
– จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครี่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> นักวิชาการศึกษา

Tags: , , , , , , , , , , , ,