ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วันที่ 12-23 ก.ย. 2559 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วันที่ 12-23 ก.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/09/2559 มีข่าว สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559 มาอ่านรายละเอียด สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559 ข่าวนี้กันเลยดีกว่า ไม่อยากให้พลาดข้อมูลข่าวนี้ไปเลยจริงๆ คะ

 

63046

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วันที่ 12-23 ก.ย. 2559 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– บุคลากรปฏิบัติการ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– บุคลากรปฏิบัติการ               จำนวน   1  อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               จำนวน   1  อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                      จำนวน   1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– บุคลากรปฏิบัติการ              จำนวน  18750  บาท  
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             จำนวน  21880  บาท  
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ             จำนวน  18750  บาท  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– บุคลากรปฏิบัติการ  คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วันที่ 12-23 ก.ย. 2559 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2559

Tags: , , , , , , , , , , , ,