องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้-15 มี.ค. 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้-15 มี.ค. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/03/2556 เปิดรับสมัครกันมาเรื่อยๆ คะ สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับวันนี้ มีข่าวดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2556 ท่านที่สนใจรายละเอียด สมัครงาน อบต 2556 ได้ด้านล่างนี้เลยคะ เราสรรหาข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56 มาฝากคุณๆ กันแล้ว อย่าปล่อยโอกาสดีๆ ให้หลุดมือไปนะคะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56

องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56

องค์การบริหารส่วนตําบล รับสมัครงาน 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 1 อัตรา บัดนี้-15 มี.ค. 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองพา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
อัตราเงินเดือน
6,050 บาท 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
ระยะเวลาการจ้าง
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
คุณสมบัติ
– วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
– มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2556 ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รับสมัครงาน 2556 สมัครงาน อบต 2556 องค์การบริหารส่วนตําบล สมัครงาน 56

Tags: , , , , , , , ,