สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เม.ย. – 10 พ.ค. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 06/04/2555 ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และตำแหน่งครู รวม 48 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 คะ ผู้ที่สนใจ สมัครงาน อาชีวะ ปี55 หรือต้องการทราบรายละเอียด สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555 เพิ่มเติม ท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดการสมัครงานทั้งหมดได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมัครงาน 2555


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการด้านธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และตำแหน่งครู รวม 48 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
ตำแหน่งที่เปิดเลือกสรร จำนวน 48 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ)
จำนวน 3 อัตรา
– ปวส. ทุกสาขาวิชา มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
5. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
จำนวน 3 อัตรา
– ปริญาตรีทางการศึกษา ทางสังคมศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางกฏหมาย ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
6. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบรรณารักษ์)
จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
7. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู)
จำนวน 32 อัตรา
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในสถานศึกษาตามตำแหน่งที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ คะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ 2555 สมัครงาน อาชีวะ ปี55 สมัครงาน อาชีวศึกษา 2555

Tags: , , , , , , , , ,