สมัครด่วน! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วย จำนวน 200 อัตรา 1-30 พย 2559 สมัครสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สมัครด่วน! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วย จำนวน 200 อัตรา 1-30 พย 2559 สมัครสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
Capture12345678ล่าสุด!! คณะกรรมการอัยการได้มีมติให้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) จำนวนไม่เกิน 200 อัตรา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ที่ http:www.ago.go.th หรือ http://www.cmiss.ago.go.th หรือเว็บไซต์การรับสมัคร ที่ http://ago-cmiss.job.thai.com โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศคณะกรรมการอัยการ
เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่)

ด้วยคณะกรรมการอัยการ ได้มีมติให้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) โดยกำหนดวัน เวลา และการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและจำนวนบุคคลที่ได้รับการบรรจุ ตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
ดังต่อไปนี้

1. ให้สำนักงานอัยการสูงสุดบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้เป็นช้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) จำนวนไม่เกิน 200 อัตรา

2. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ที่ http:www.ago.go.th หรือ http://www.cmiss.ago.go.th หรือเว็บไซต์การรับสมัคร ที่ http://ago-cmiss.job.thai.com โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบอัยการผู้ช่วย >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบอัยการผู้ช่วย คลิก!!!

Tags: , , , , , ,