[สมัครตํารวจ] กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครตํารวจ] กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่ 10/10/2555 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายตำรวจในการรักษาสถานการณ์บ้านเมืองและการแ้ไขปัญหากำลังพลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้หน่วยสอบ ศชต. มีการฝึกอบรมผู้สอบได้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2555 เหลือระยะเวลา 6 เดือน และแต่งตั้งเป้นข้าราชการตำรวจยศ ส.ต.ต. จึงขอประชาสัมพันธ์และกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบได้สายองกันและปราบปราม(เฉพาะเพศชาย) ในทุกหน่วย หากประสงค์จะฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเร็วขึ้นกว่าหน่วยสอบอื่น [สมัครตํารวจ] กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556

สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556

สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556

[สมัครตํารวจ] กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว [สมัคร ตํารวจ]  สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายตำรวจในการรักษาสถานการณ์บ้านเมืองและการแ้ไขปัญหากำลังพลใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้หน่วยสอบ ศชต. มีการฝึกอบรมผู้สอบได้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2555 เหลือระยะเวลา 6 เดือน และแต่งตั้งเป้นข้าราชการตำรวจยศ ส.ต.ต. จึงขอประชาสัมพันธ์และกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบได้สายองกันและปราบ ปราม(เฉพาะเพศชาย) ในทุกหน่วย หากประสงค์จะฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเร็วขึ้นกว่า หน่วยสอบอื่นที่มีการกำหนดระยะเวลาฝึกอบรมหนึ่งปี สามารถสมัครใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยที่ ศตช. กำหนดและจะได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ศชต. ได้ดดยเมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้สอบได้แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มสมัครใจทางอินเตอร์เน็ต ท้ายประกาศรายชื่อผู้สอบได้ของทุกหน่วยสอบและส่งข้อมูลส่งยังหน่วยสอบที่ตนเองได้สมัครสอบไว้ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 ในวันเวลาราชการ
[สมัคร ตํารวจ]  สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
ทั้งนี้ทุกหน่วยสอบ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (นสต.) และผู้สอบแข่งขั้นได้ (อก.) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555
[สมัคร ตํารวจ]  สนง.ตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สอบได้สายป้องกันและปราบปรามชาย สมัครตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทราม คะ

Tags: , , , , ,