[ออกแล้ว] รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ออกแล้ว] รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/07/2555 วันนี้มีข่าวการประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ของบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯ พ.ศ. 2555 โดยจะทำการประกาศในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ให้ใช้รหัสประจำตัวสอบเดิม สอบข้อเขียน สายอำนวยการและสนับสนุน วันที่ 3 สิงหาคม 2555 สายป้องกันปราบปราม (นสต.) วันที่ 5 สิงหาคม 2555 สนในอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

[ออกแล้ว] รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ของบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯ พ.ศ. 2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (ใช้รหัสประจำตัวสอบเดิม) รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555
สอบข้อเขียน

– สายอำนวยการและสนับสนุน วันที่ 3 สิงหาคม 2555
– สายป้องกันปราบปราม (นสต.) วันที่ 5 สิงหาคม 2555
รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555
(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2555

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ปี 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก policeadmission.com คะ รายชื่อ ที่นั่งสอบ สถานที่สอบตำรวจวุฒิม.6 2555 ครั้งที่ 2 สมัครตํารวจ 2555 สมัครสอบตํารวจ 2555 เปิดสอบตำรวจวุฒิม.6 2555

Tags: , , , , , , , ,