[สมัครตํารวจ 2556] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/11/2555 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้าสอบบรรจุคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 93 อัตรา และ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน 20 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ http://itc.police.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง [สมัครตํารวจ 2556] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556

 สมัครสอบ ตํารวจ 2556

สมัครสอบ ตํารวจ 2556

[สมัครตํารวจ 2556] สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว[สมัคร ตํารวจ 2556]  สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่ง ระดับรองสารวัตร ในสังกัดสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ รวมจำนวน ๑๑๓ อัตรา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร [สมัคร ตํารวจ 2556]  สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556
๑.๑ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล

(เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๙๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ
ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายประมวลผล

๑.๒ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
(เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๒๐ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
หน่วยต่างๆ ตามผนวก ข ท้ายประกาศนี้

วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ [สมัคร ตํารวจ 2556]  สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556
๓.๑ วิธีการสมัครสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ http://itc.police.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้ เพียงสายเดียวเท่านั้น

สมัครสอบคลิก !!

อ่านรายละเอียดตัวอย่างแนวข้อสอบ >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

อ่านรายละเอียดวิชาที่ออกสอบ >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

[สมัคร ตํารวจ 2556]  สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 สมัครสอบ ตํารวจ 2556

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights