[สมัครตํารวจ 2556] แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 7,000 อัตรา ชั้นประทวน 2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา 2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556 สมัครตํารวจ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/03/2556 ล่าสุดกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่างแผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จัดสรรอัตราและตำแหน่ง (ประมาณ 7,000 อัตรา) โดยจะทำการรับสมัครและคัดเลือข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้ำราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมนณ พ.ศ.2556 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เนตตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน พ.ศ. 2556…. สมัครตํารวจ 2556 แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา 2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556

สมัครตํารวจ 2556

สมัครตํารวจ 2556

[สมัครตํารวจ 2556] แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา 2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว สมัครตํารวจ 2556  2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556
ล่าสุดกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครตํารวจ 2556  2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556
ร่างแผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จัดสรรอัตราและตำแหน่ง (ประมาณ 7,000 อัตรา)
โดยจะทำการรับสมัครและคัดเลือข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้ำราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมนณ พ.ศ.2556

การเปิดรับสมัครสอบ แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา
การเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เนตตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน พ.ศ. 2556

การประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน,ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน 23 เมษายน พ.ศ. 2556

กำหนดการสอบข้อเขียน แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา
กำหนดการสอบข้อเขียน 28 เมษายน พ.ศ. 2556

สมัครตํารวจ 2556 แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2556 ประจำปี 2556

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา พ.ศ. 2556 

บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด.และ สงป.

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556


ประกาศรับสมัครฯ

รับสมัคร


การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556

สมัครตํารวจ 2556 แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2556 ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครตํารวจ 2556  2-10 เม.ย. 2556 ประจำปี 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายปราบปราม..
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายอำนวยการ.

สมัครตํารวจ 2556 แผนการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2556 ประจำปี 2556

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights