กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2558 สมัครพนักงานราชการ 2558 สอบพนักงานราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/08/2558 บอกข่าว สมัครพนักงานราชการ 2558 หน่อยคะ เนื่องจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 อย่าลืมอัพเดตข่าวรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 58 ได้ที่นี่นะคะ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ หรืออยากทราบรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 58 ของหน่วยงานราชการอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาดูได้เช่นกันคะ


กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2558 สมัครพนักงานราชการ 2558 สอบพนักงานราชการ 58

กรมปศุสัตว์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
2.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร(หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX หรือระบบ Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
4. มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
5. มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2558 สมัครงานราชการ 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , ,