[สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-18 พย 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-18 พย 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/10/2557 ประเด็นร้อนข่าว กองทัพอากาศ รับสมัคร 2558 ที่หลายๆ ท่านเริ่มถามกันเข้ามามากขึ้น วันนี้จัดข่าวนี้มาให้ เนื่องจาก กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานสูทกรรม และครูฝึกอาชีพพื้นฐาน รวมจำนวน 8 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษจิกายน 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข่าวสดใหม่ทุกวัน


[สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-18 พย 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2558

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษจิกายน 2557

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานสูทกรรม และครูฝึกอาชีพพื้นฐาน รวมจำนวน 8 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
4. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานสูทกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาปวช.พาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเลขานุการ และสาขาการตลาด
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. เตรียมการสอน สอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำคู่มือและตำราการฝึกอบรมและการสอน
3. จัดทำ จัดเตรียม และซ่อมบำรุงอุปกรณ์การฝึกศึกษาและอบรม
4. เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและวิธีการเรียนการสอน
5. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูฝึกอาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
นับตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษจิกายน 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สมัครสอบกองทัพอากาศ 2558] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-18 พย 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,