กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-25 พ.ย. 2557 สมัครสอบกองบิน 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 สอบกองบิน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-25 พ.ย. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2557 ข่าว สมัครสอบกองบิน 2558 ยังเป็นที่สนใจอยู่เสมอคะ เนื่องจาก กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช. ระหว่างวันที่ 17 – 25 พ.ย. 2557 สนใจอยากทราบรายละเอียด สอบกองบิน 58 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่ หรืออยากทราบข้อมูล สอบพนักงานราชการ 2558 ก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ


กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-25 พ.ย. 2557 สมัครสอบกองบิน 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 สอบกองบิน 58

กองบิน 41
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 25 พ.ย. 2557

กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช. ระหว่างวันที่ 17 – 25 พ.ย. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างโครงสร้างอากาศยาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

เงินเดือน 12,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. ในสาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยานหน้าที่โดยย่อ
1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วน ผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
2. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
3. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
5. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน และ ด้านนิรภัยโรงงาน
6. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเอกสารเทคนิค
(Technical Order)
7. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
9. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 17 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-25 พ.ย. 2557 สมัครสอบกองบิน 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 สอบกองบิน 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights