[สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559] อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอบ 170 ตำแหน่ง 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-02-08 at 7.51.36 PM[สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559] อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอบ 170 ตำแหน่ง 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ล่าสุด! อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 170 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครโดยตรงด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เข้าระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. บ่ายระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารทางเว็บไซต์ www.secondary2.obec.go.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 170 ตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
– วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
– วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
– วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 170 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครโดยตรงด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เข้าระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. บ่ายระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารทางเว็บไซต์ www.secondary2.obec.go.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights