[สมัครสอบตำรวจ 2558] คศช. เตรียมอนุมัติตำรวจเกณฑ์ 10,000 นายต่อปี!! สอบตำรวจ 2558 เปิดสอบตํารวจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบตำรวจ 2558] คศช. เตรียมอนุมัติตำรวจเกณฑ์ 10,000 นายต่อปี!! สอบตำรวจ 2558 เปิดสอบตํารวจ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

ล่าสุด!! จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 57 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการปฏิรูปด้วย อย่างเช่น ตำรวจเกณฑ์ ซึ่งทางตำรวจ ได้ทำหนังสือถึง คสช. เพื่อขออนุมัติตำรวจเกณฑ์ เดิมขอไป 20000 นาย ได้รับอนุมัติ 10000 นายต่อปี โดยประจำการ 2 ปี และทางตำรวจ มีนโยบาลเมื่อตำรวจปลดประจำการ ถ้ามีการสอบบรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวนก็จะให้สิทธิ์เขาเหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้….

เตรียมชง สนช. ออก – แก้ กม. ตำรวจ 19 ฉ. ดัน ตำรวจเกณฑ์หมื่นอัตรา รับม็อบ ขนาน กม. ชุมนุม
วันนี้ (29 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. โดยมี รอง ผบ.ตร. ถึงผู้บัญชาการ (ผบช.) ทุกหน่วยและผู้บังคับการ (ผบก.) ในหน่วยขึ้นตรงสำนักงาน ผบ.ตร. ร่วมประชุม ใช้เวลาประชุมร่วม 3 ชั่วโมง

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เช่น ความคืบหน้าในการสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง ร่วมถึงการชี้แจงผลกระทบและสิ่งที่ต้องปฏิบัติสืบเนื่องจากประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับตำรวจ ทั้งกรณีการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บางมาตรา แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้อง ในระดับภูมิภาคให้ผู้บัญชาการภาค (ผบช.ภ.) เป็นผู้พิจารณาทำความเห็นแย้ง ก่อนที่จะส่งให้อัยการสูงสุดชี้ขาด

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างร่างกฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจ ประมาณ 19 ฉบับ รวมถึงแนวทางการปฏิรูปตำรวจที่จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ หาก คสช. เห็นชอบก็ต้องแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป โดยกฎหมายที่จะเสนอไป อาทิ พ.ร.บ.การชุมชุมสาธารณะ พ.ร.บ.ตำรวจพลประจำการ หรือตำรวจเกณฑ์ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ร.ฎ ตำรวจไม่มียศ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยคดีอาญา เป็นต้น โดยก่อนหน้านี้ เคยเสนอ คสช. ให้ออกเป็นคำสั่ง คสช. เพื่อให้กฎหมายบางฉบับสามารถใช้บังคับได้ทันที แต่ คสช. เห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดมาก ให้ ตร. นำกลับมารอเสนอต่อสภานิติบัญญัติ

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวถึงการผลักดัน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ นั้น ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. เดิม ที่เคยเสนอต่อรัฐบาลไป และผ่านการพิจารณาในสภาแล้ว ครั้งนี้เสนอใหม่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์ โดยยังคงให้สิทธิประชาชนในการชุมนุม และรักษาสิทธิประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยสาระสำคัญไม่ละเมิดสิทธิผู้ชุมนุม ไม่ได้กำหนดว่าต้องขออนุญาตก่อนชุมนุม เพียงแต่ต้องแจ้งก่อนการชุมนุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาสิทธิของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และอำนวยความสะดวกด้านจราจร ขณะเดียวกัน แม้ ตร. จะมีหน่วยงานกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน อยู่แล้ว ในการดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุม แต่ก็ไม่เพียงพอ ในครั้งนี้ ตร. จึงได้เสนอร่างกฎหมาย ให้มีตำรวจพลประจำการ หรือตำรวจเกณฑ์ ลักษณะคล้ายทหารเกณฑ์ เป็นกำลังที่จะนำมาฝึกเพื่อใช้ในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ซึ่งไม่ต้องมีทักษะงานตำรวจมาก แต่ฝึกเป็นกองกำลังที่มีวินัย สามารถดูแลความปลอดภัยได้

“แนวคิดนี้จะเป็นการปรับทัศนคติของชายไทย ว่า ไม่ใช่เพียงมีหน้าที่ในการรักษาชาติเท่านั้น ยังมีภารกิจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วย เบื้องต้นหากกฎหมายนี้ผ่าน จะหารือ คสช. ขอกำลังส่วนนี้ประมาณ 10,000 นาย ซึ่งแต่ละปีมีการเกณฑ์ทหาร 100,000 นาย ก็จะขอให้เกณฑ์เพิ่มอีก 10,000 นาย เพื่อเป็นตำรวจเกณฑ์ ชุดแรก ตั้งใจว่าจะส่งไปตามแนวชายแดน ทำงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตำรวจเกณฑ์จะคล้ายพลตระเวนในสมัยก่อน แต่ไม่ใช่เรื่องล้าสมัย ในหลายประเทศก็มีตำรวจเกณฑ์ เช่น เกาหลีใต้ อิสราเอล สิงคโปร์” รรท.ผบ.ตร. กล่าว

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า นอกจากนี้ จะเสนอกฎหมายการรักษาความปลอดภัยเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของภาคเอกชน ที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ 300,000 – 500,000 คน โดยจะฝึกอบรมให้มีมาตรฐานยึดโยงกับการทำงานของตำรวจเพื่อช่วยกันป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มีการผลักดันมาตั้งแต่สมัย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ เป็น ผบ.ตร. ผ่านมา 15 ปี ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม จึงใช้โอกาสนี้ผลักดันกฎหมายนี้

รรท.ผบ.ตร. กล่าวว่า สำหรับตำรวจไม่มียศนั้น คาดว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ตำรวจไม่มียศ ได้แล้ว โดยกำหนดว่าตำรวจไม่มียศ เป็นหน่วยทำงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยการ ซึ่งจะทำให้งานอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเร็วๆ นี้ จะเปิดรับสมัครตำรวจใหม่ 5,000 อัตรา ในจำนวนนี้จะเป็นตำรวจไม่มียศ แยกไปทำงานตามจังหวัดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละที่ ในอนาคตจะต้องมีการขออนุมัติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กำหนดให้ตำรวจสายงานอื่นๆ เป็นตำรวจไม่มียศด้วย เช่น งานพิสูจน์หลักฐาน

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมบริหารวันนี้ ได้รายงานความคืบหน้าในโครงการสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง โดยคาดว่า 181 แห่งแรก ที่มีงบประมาณแล้ว 2,400 ล้านบาท จะเซ็นสัญญาก่อสร้างได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คือ ภายในวันที่ 15 กันยายน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน จากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอีก 215 แห่ง ที่เหลือจากงบประมาณปี 2558 ในส่วนค่าเสียหายที่จะฟ้องแพ่งกับ บริษัท พีซีซี ดิเวลลอปเม้นต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คู่สัญญาเดิมนั้น ต้องรอคำนวณส่วนต่างของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานกฎหมายและคดีได้เชิญอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการดำเนินการทางกฎหมายด้วย

ขณะที่มีรายงานว่า รรท.ผบ.ตร. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะขออนุมัติต่อ ก.ตร. เพื่อขอขยายเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รอง ผบ.ตร.- ผบก. ออกไปจากที่กฎ ก.ตร. ระบุว่าต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม เป็นแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. โดยจะขออนุมัติ ก.ตร. ในวันที่ 30 ก.ค. นี้

ที่มา http://www.manager.co.th

Tags: , , , , , ,