(สมัครสอบตำรวจ ปี 2557 รับสมัคร 6,800 อัตรา) 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(สมัครสอบตำรวจ ปี 2557 รับสมัคร 6,800 อัตรา) 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจ ปี 2557

สมัครสอบตำรวจ ปี 2557

หลังจากที่รอคอยกันมานานในที่สุดทางเว็บไซต์ของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://rcm.edupol.org ก็ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวนประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 6,800 อัตรา โดยในปีนี้รับสมัครสายปราบปรามถึง 6,600 อัตรา และ กลุ่มงานเทคนิค 200 อัตรา สำหรับผู้หญิงในปีนี้เปิดรับสมัครสอบเพียง 100 อัตรา เป็น ชาย/หญิง สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ทำหน้าที่วิทยาการ) สำหรับตำแหน่งอื่นๆ ที่เหลือรับแต่เพศชายเท่านั้นคะ….

การรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน
ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 6,800 อัตรา (กลุ่มนสต. จำนวน 6,600 อัตรา และ กลุ่มงานเทคนิค 200 อัตรา)

กลุ่มการรับสมัคร
1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ รับอัตราเงินเดือนระดับพ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) เข้ารับกาฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต.ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับป.๑ ขั้น ๑๙ (๑๐,๗๖๐ บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– วุฒิ ม.๖/ปวช. หรือ เทียบเท่า
– อายุ ๑๘ – ๒๗ ปี
– สถานภาพโสด
– สูง ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป
– รอบอก ๗๗ ซม. ขึ้นไป

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. จำนวน 200 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ในกลุ่มงานเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๕.๕ (๙,๓๓๐ บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,800 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่เว็บไซต์กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*** สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทให้ทราบแบบวันต่อวันคะ ติดตามได้ที่ http://jobparttimes.com ***

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า >>>>
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 4 คลิก!!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://rcm.edupol.org คะ….

Tags: , , , , , , , , , , , ,