กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 10 กพ -2 มีค 2558 สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 10 กพ -2 มีค 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/02/2558 เป็นอีกข่าวคะ สำหรับข่าว สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2558 เนื่องจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการประมง รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558 สามารถเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2558 ได้แล้วที่นี่เราอัพเดตรายละเอียดทุกวันอยู่แล้วหละคะ ห้ามพลาดเลยนะคะ


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 10 กพ -2 มีค 2558 สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการประมง รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

–  นักวิเทศสัมพันธ์
–  นักวิชาการประมง

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

–  นักวิเทศสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา
–  นักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

–  นักวิเทศสัมพันธ์ ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
–  นักวิชาการประมง   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

–  นักวิเทศสัมพันธ์  ต้องเป็นผู้ผ่าน ภาค ก ในระดับปริญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
–  นักวิชาการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปริญยาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 10 กพ -2 มีค 2558 สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,